RESULTS 2013 (Energy Engineering)

WELCOME TO CENTER FOR ENERGY ENGINEERING'S RESULTS (2013)

CENTER  FOR  ENERGY  ENGINEERING
SEMESTER-II (2012-2017)
SL.No.
                                                                  NAME
  SGPA
1
ADITI ORAON
5.52
1
ADYA ISHA
5.87
3
ANJALI KUMARI
0.26
4
ASHUTOSH PANDEY
5.65
5
ASTHA SINGH
7.57
6
BAPI KUMAR DAS
3.22
7
CHANDAN KUMAR
N/A
8
DEEPAK RAJ
8.65
9
DHARMVEER KUMAR
7.09
10
FARAZUDDIN  AZLAN
7.83
11
JAI SHREE BHARDWAJ
6.43
12
JUHI KUMARI
8.35
13
KAJOL
8.96
14
KARUNA PANDEY
8.09
15
KAVISHA SHUNYO
7.04
16
MADHAVI SINGH
7.17
17
MANISH KUMAR
3.83
18
MD. TAHIR AHMED
3.57
19
PRANAV ANAND
8.26
20
PRATUSH SHRIVASTAVA
4.83
21
PUJA KUMARI
0.00
22
RAJAT
8.22
23
RATAN KUBER
5.91
24
SAMEER KUMAR  MAURYA
6.17
25
SATYA PRAKASH PANDEY
7.09
26
SAURABH RANJAN
2.22
27
SHIKHA KUMARI
4.70
28
SHUBANGSHU SARDAR
3.26
29
SOMIKA SINHA
7.43
30
SONAM SINHA
2.13
31
SONI KUMARI
6.74
32
SONIA SASMAL
4.76
33
SWATI BHUSHAN
7.39
34
VINAY PRAKASH
6.57
35
VIVEK KRISHNAN
7.61
36
ZEESHAN USMANI
5.48CENTER  FOR  ENERGY  ENGINEERING
SEMESTER- IV(2011-2016)
SL. No.
                                                       NAME
SGPA
1
AJAY RAJAK
4.43
2
AMAN ANAND
9.19
3
ANAMIKA SUDHANSHU
9.33
4
ANAND KUMAR
5.05
5
ANIK CHAKBORTY
7.71
6
ANKUR  AGRAWAL
6.57
7
ANNU KUMARI
8.10
8
ASHISH SHARMA
9.05
9
ATFA ANAM
8.76
10
AYBAN BODRA
8.52
11
C.KR. DESHMUKH
4.79
12
CHOKRO ANGARIA
6.19
13
DHARMVEER SINGH
6.57
14
DHEERAJ KUMAR GUPTA
8.10
15
GAURAV MAHTO
7.10
16
KAUSHIK SAIKIA
7.81
17
KUMAR GAURAV
7.19
18
MANAS VRIDHI
8.43
19
NAGMANI
9.67
20
NEHA KUMARI
9.19
21
NITU KUMARI
8.57
22
POOJA KUMARI
8.14
23
PRADEEP KUMAR
6.29
24
PRAKASH KUMAR SAHU
7.38
25
PURNENDU KARTIKAY
8.76
26
RAHUL DEV
5.67
27
ROMA RAJ
9.19
28
RUPCHAND KORAH
7.00
29
SACHIN ZACHARIAH
7.71
30
SAJJAN PASWAN
6.10
31
SATYA PRAKASH
7.00
32
SHRINKHALA SAHAY
9.24
33
SNEHLATA
9.24
34
SONALI BHADURI
8.81
35
UPASNA RANJAN
9.10
36
HEMANT KUMAR
7.71

No comments:

Post a Comment

Nagmani